Vítejte na stránkách pro správu bezhotovostních darů farnosti

Základní údaje pro bezhotovostní darování

Číslo účtu: 1341665339/0800
Prosíme ty, kdo pravidelně přispívají převodem na náš účet, aby si změnili nastavení trvalé platby z dosavadního účtu u Sberbank na tento u České spořitelny. Děkujeme Vám.
Variabilní symbol 9999 - pro anonymní darování
Vaše registrační číslo - pro registrované dárce (registrace je dostupná ZDE.)
Konstantní symbol 0558 (nebo jakýkoli jiný nebo bez uvedení KS)  - bez udání účelu
0548Pastorace
Z darů určených na pastoraci budou hrazeny částečně či úplně různé pastorační aktivity farnosti, které se v daném roce uskuteční. Jedná se např. o misijní den dětí, program pro nejmenší při dětských bohoslužbách, vyučování náboženství, farní pouť, farní ples, příspěvky pro chrámové scholy, pomůcky pro katechety a pro katechezi před přijetím svátostí, akce „Noc kostelů” a ostatní, které podporují nebo usnadňují pastorační péči ve farnosti.
- pastorace
0538Provoz kostela
Běžný provoz farnosti zahrnuje jednak režijní náklady, zejména úhradu elektrické energie - topení a světlo v kostele. Menší část je určena na nákup bohoslužebných potřeb, úklid a výzdobu kostela, příspěvek na mzdu kostelníka, provoz farní kanceláře a ostatní drobné režie. Z provozu kostela se hradí i běžné opravy v kostele a na faře.
- provoz kostela
0528Splácení dluhu farnosti
Do 31.12.2010 - účelová sbírka na splátku dluhu farnosti, který vznikl při rekonstrukci sacristie. Od roku 2011 účelová sbírka na generální opravu varhan.
- aktuálně ve farnosti vypsaná účelová sbírka
Registrační formulář
Přihlášení již registrovaných uživatelů

Tyto webové stránky obsahují informace popisující možnosti poskytování bezhotovostních darů pro farnost sv. Tomáše v Brně a podporu pro registraci a správu databáze jednotlivých dárců.

Co za možnosti a výhody přináší bezhotovostní poskytování darů:

Varianty poskytnutí darů

Bezhotovostní (na bankovní účet)Hotovostní (v kostele do košíčku)
Bez registrace na webuposkytnutí daru bez dalších možností sledování poskytnutých darů a bez možnosti vystavení daňového potvrzení o poskytnutých darechBez registrace na webutak jako doposud při každé mši svaté.
S anonymní registracíposkytnutí daru dárcem, který se na tomto webu anonymně zaregistroval. V rámci své registrace pak dárce může na těchto stránkách získávat přehled o jím poskytnutých darech. Anonymní registrace ale neumožňuje vystavení daňového potvrzení o poskytnutých darech
S neanonymní registracíposkytnutí daru dárcem, který se na tomto webu zaregistroval včetně svých osobních údajů. V rámci své registrace pak dárce může na těchto stránkách získávat přehled o jím poskytnutých darech a na konci roku (pokud si o to při registraci požádá) získá daňové potvrzení o poskytnutých darech.S neanonymní registracítato forma se připravuje. Půjde o možnost vložení hotovosti do obálky a následně do sbírky v kostele. Na obálku bude možnost uvést registrační údaje dárce a účel, na který je dar poskytován